במעמד סיום מיוחד של 'כולל ש"ס אידען': מרן הגר"ח קנייבסקי פצח בשירת 'אשריכם תלמידי חכמים' • "האברכים הללו, יהיו הראשונים לקבל את פניו של משיח צדקנו", הוסיף שר התורה והסביר מדוע בחר לערוך את הסיום בביתו • האדמו"ר המקובל רבי דוד חי אבוחצירא שליט"א שלח ארגז יין לכבוד המאורע • צילום: JDN

חברי כולל 'שס אידען' ערכו סיום השס במעונו של הגרח קנייסקי (1)

שיגרת ההתמדה בחדר לימודו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, הופרה השבוע באופן חד פעמי לזמן ארוך. מאורע נדיר וייחודי נערך שם: סיום הש"ס שנלמד בתוך שנה אחת, על ידי לומדי הכולל המפורסם 'כולל ש"ס אידען', אשר כשמו כן מסגרתו, תלמידי חכמים מופלגים שבקיאים בכל הש"ס כולו, ממסכת ברכות ועד למסכת עוקצין.

השבוע, זכו תלמידי המחזור השביעי – תשע"ה – לסיים את הש"ס כולו שנלמד במסגרת זו. ואך טבעי היה שמעמד היומא-טבא-לרבנן ייערך בביתו של מרן הגר"ח קנייבסקי שהמיזם הקדוש הזה ולומדיו, קרובים אל ליבו מאז הקמתו.

מי שהגיע במיוחד להשתתף במאורע מארצות הברית, הוא נשיא הכולל, גאב"ד ק"ק פוזנא, הגאון רבי אברהם אייזען שליט"א, מי שלפני כמה שנים הגה את המיזם המפואר הזה, ומאז הוא עומד בנשיאות הכולל המפואר 'ש"ס אידען'. גאב"ד פוזנא שליט"א ברר קבוצה מזוקקת של אברכים מופלגים בתורה. כאשר תנאי הסף לכניסה, היה ידיעה מקיפה בכל התלמוד בבלי – כשכל האברכים, נבחנו עליו גמרא עם ביאור רש"י ותוספות.

חברי כולל 'שס אידען' ערכו סיום השס במעונו של הגרח קנייסקי (7)

קצב הלימוד בכולל, מזכיר ספרי הנהגות של גאוני עולם. הספק של שמונה דפי גמרא מדי יום – כאשר בכל שבת נדרשים הלומדים ללמוד עוד ארבעה דפים. בסוף כל חודש, חייב כל אברך ואברך לעמוד בבחינה – בעל פה ובכתב – על סכום של מאתיים עשרים וחמישה (225) דפי גמרא בידיעה ברורה.

רגעים לפני מעמד הסיום, נכנסו רבני הכולל אל חדרו של מרן שליט"א, יחד עם בניהם שבאו בבגדי שבת לחגוג את שמחתם. אלא שמרן שליט"א הפתיע את הנוכחים, ושאל: "אפשר לבחון אתכם על כל הש"ס?". מכאן ואילך החל מעמד מרגש של קידוש ה' עצום. כאשר שר התורה מציב שאלות שמצריכות ידיעה מקיפה בכל הש"ס. אך האברכים הוכיחו בקיאות מפליאה, שהוציאה את מרן שליט"א מגדרו בשל התפעלותו.

אי אפשר לתאר בעט את שמחת התורה שאפפה את החדר, כשהאברכים משיבים כדין. מבט של קורת רוח אפף את פני מרן שליט"א שפונה אל נשיא הכולל, גאב"ד פוזנא שליט"א, ואומר לו: "אלו תלמידי חכמים וגאונים מובהקים", והודה לו על כך שהוא מחזיק ומגדל את גדולי ישראל של הדור הבא.

בעריכת הסיום התכבד ראש הכולל הגאון רבי משה אייזיק סאמעט שליט"א, ובאמירת הקדיש הגדול התכבד הנשיא גאב"ד פוזנא שליט"א. כאשר במעמד הפתיחה של התחלת המחזור השמיני של לימוד הש"ס כובד מרן שר התורה עצמו, שקרא את המשנה הראשונה במסכת ברכות.

חברי כולל 'שס אידען' ערכו סיום השס במעונו של הגרח קנייסקי (8)

לאחר מכן מזג מרן 'לחיים' מיין מיוחד שהוציא לכבוד האירוע הנדיר והמיוחד. חדוותא דביה מלכא, ניכרה אז, כאשר מיד לאחר מכן פצח מרן שר התורה הגר"ח שליט"א בשירת: "אשריכם-אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם ביותר".

לאחר שבירך מרן שליט"א את כל אחד ואחד מהלומדים באופן אישי, ביקש גאב"ד פוזנא השב לקהילתו בפלטבוש, להעביר דברי חיזוק על המצב הקשה בארץ הקודש. מרן השיב שאין מה לדאוג, כי התורה מגנא ומצלא בכל עידן, והוסיף כי "משיח עומד לבוא, כמו שאמרו חז"ל במוצאי שביעית בן דוד בא".

לקראת יציאת האברכים מביתו, חזר מרן שליט"א והביע את התפעלותו, והתבטא ביטוי נדיר כשאמר: "האברכים הללו, לומדי כולל ש"ס אידען, יהיו מהראשונים שיזכו לקבל את פניו של משיח צדקנו".

רק כדי לסבר את אוזנו של מי שעוד לא הייתה לו הזדמנות לשמוע על הכולל המיוחד הזה, חשוב להזכיר שהוא זוכה להסכמה ועידוד מכל גדולי ישראל, מקצה לקצה. כך לפני כחודשיים, נערך במעון קודשו של כ"ק האדמו"ר רבי דוד חי אבוחצירא שליט"א מנהריה, מעמד מיוחד שבו סיים צעיר הלומדים בכולל (נער כבן י"ז שנים) על מבצע אישי, שבו סיים את כל הש"ס מחוץ לסדרי הכולל בתוך ארבעה חודשים. במעמד אמר אז האדמו"ר שליט"א: "העולם כולו עומד על הכולל הזה והגאונים שלומדים בו. בשום מקום בעולם לא לומדים את ההספק העצום שלומדים פה. מי שמסייע לכולל, מקרב את הגאולה. המשיח יבוא בזכות התורה שאתם לומדים".

כך גם זכורה עדותו של כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א שאמר במעמד סיום הש"ס האחרון: "מיום בריאת העולם", אמר האדמו"ר, "עוד לא קם כולל שכזה שכל האברכים שלומדים בו יודעים ש"ס בעל פה". אלא שלאברכי כולל 'ש"ס אידען' אין פנאי, הם כבר הולכים מחיל אל חיל, וכבר ניצבים בפני הבחינה של החודש הנוכחי.

חברי כולל 'שס אידען' ערכו סיום השס במעונו של הגרח קנייסקי (2)

חברי כולל 'שס אידען' ערכו סיום השס במעונו של הגרח קנייסקי (3)

חברי כולל 'שס אידען' ערכו סיום השס במעונו של הגרח קנייסקי (4)

חברי כולל 'שס אידען' ערכו סיום השס במעונו של הגרח קנייסקי (6)

חברי כולל 'שס אידען' ערכו סיום השס במעונו של הגרח קנייסקי (10)