בס"ד , ישתבח שמו . לא יאומן כי יסופר , לראות ילדי חמד עם ציציות מתבדרות ופיאות ולבושים חולצות לבנות ופניהם פנים עדינות של בני תורה , הם ממש נראים כבני אברכים, וכל זה בכיכר אדומה שזה היה סמל של עקירת התורה ח"ו , עם ישראל חי , התורה אמת וניצחית לנצח נצחים.