מנהיגי כל העדות עלו אל הרבנים הראשיים לישראל במסגרת ׳כנס מועצת ראשי הדתות השמיני׳ וקראו יחד לפעול לשלום בין הדתות • בכינוס שהתקיים בלשכת הראש״ל חתמו מנהיגי הדתות על הצהרה להגברת שלום וסובלנות בין הדתות וקריאה האוסרת אלימות מכל סוג שהוא, "כולנו מאמינים בא-ל אחד שאחד משמותיו הוא ׳שלום׳ ולפיכך עלינו לפעול להגברת השלום בין כל בני הדתות" • את קריאתם חתמו המנהיגים בהצהרה כי "זכותו של כל מאמין לחיות על פי אמונתו, אולם חובתו של כל מאמין היא לאפשר לזולתו לחיות על פי אמונתו" • הראש״ל הרב יצחק יוסף שליט״א השתתף במפגש כשעל צווארו שרשרת עם סמל שני לוחות הברית מצופים זהב, כהוראת וכהנהגת אביו זצ"ל • צילום: יעקב כהן