צפו: כ"ק מרן גאב"ד ירושלים הגרי"ט וייס שקוע בלימוד • שוקי לרר בתיעוד מיוחד של הרגעים המפעימים

גאבד ירושלים הגריט וייס שקוע בלימודו (1) גאבד ירושלים הגריט וייס שקוע בלימודו (2) גאבד ירושלים הגריט וייס שקוע בלימודו (3) גאבד ירושלים הגריט וייס שקוע בלימודו (4) גאבד ירושלים הגריט וייס שקוע בלימודו (5) גאבד ירושלים הגריט וייס שקוע בלימודו (6) גאבד ירושלים הגריט וייס שקוע בלימודו (7) גאבד ירושלים הגריט וייס שקוע בלימודו (8) גאבד ירושלים הגריט וייס שקוע בלימודו (9) גאבד ירושלים הגריט וייס שקוע בלימודו (10) גאבד ירושלים הגריט וייס שקוע בלימודו (11) גאבד ירושלים הגריט וייס שקוע בלימודו (12) גאבד ירושלים הגריט וייס שקוע בלימודו (13) גאבד ירושלים הגריט וייס שקוע בלימודו (14) גאבד ירושלים הגריט וייס שקוע בלימודו (15) גאבד ירושלים הגריט וייס שקוע בלימודו (16) גאבד ירושלים הגריט וייס שקוע בלימודו (17) גאבד ירושלים הגריט וייס שקוע בלימודו (18) גאבד ירושלים הגריט וייס שקוע בלימודו (19) גאבד ירושלים הגריט וייס שקוע בלימודו (20) גאבד ירושלים הגריט וייס שקוע בלימודו (21) גאבד ירושלים הגריט וייס שקוע בלימודו (22)