אמש הגיע חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני למסור שיחה בהיכל ישיבת "נהורא דאורייתא" בעיר אלעד העומדת תחת נשיאותו ובראשותו של הגאון הרב מאיר דהן שליט"א • הגר"ש בעדני האריך בדברי הדרכה ומוסר לבחורי הישיבה על הדרך לגדול בתורה. תוך כדי שילוב מעשיות מגדולי ישראל "רק ע"י עמל ויגיעה זוכים לגדול בתורה" אמר הגר"ש • בסיום שיבח את תלמידי הישיבה על עמלם ובקיאותם • צילום: יעקב כהן

הגרש בעדני בישיבת נהורא דאורייתא אדר א תשעו (1) הגרש בעדני בישיבת נהורא דאורייתא אדר א תשעו (2) הגרש בעדני בישיבת נהורא דאורייתא אדר א תשעו (3) הגרש בעדני בישיבת נהורא דאורייתא אדר א תשעו (4) הגרש בעדני בישיבת נהורא דאורייתא אדר א תשעו (5) הגרש בעדני בישיבת נהורא דאורייתא אדר א תשעו (6) הגרש בעדני בישיבת נהורא דאורייתא אדר א תשעו (7) הגרש בעדני בישיבת נהורא דאורייתא אדר א תשעו (8) הגרש בעדני בישיבת נהורא דאורייתא אדר א תשעו (9) הגרש בעדני בישיבת נהורא דאורייתא אדר א תשעו (10) הגרש בעדני בישיבת נהורא דאורייתא אדר א תשעו (11) הגרש בעדני בישיבת נהורא דאורייתא אדר א תשעו (12) הגרש בעדני בישיבת נהורא דאורייתא אדר א תשעו (13) הגרש בעדני בישיבת נהורא דאורייתא אדר א תשעו (14) הגרש בעדני בישיבת נהורא דאורייתא אדר א תשעו (15) הגרש בעדני בישיבת נהורא דאורייתא אדר א תשעו (16) הגרש בעדני בישיבת נהורא דאורייתא אדר א תשעו (17)