בהשתתפות שרים, רבנים, ראשי ביה"ח הדסה ובני משפחת זוננפלד, נחנך מערך פיקוח הלכתי של "בוני עולם" במרכזים הרפואיים של "הדסה" עין כרם בירושלים

מערך הכשרות של בוני עולם בהדסה (4)

בהתרגשות רבה נחנך ביום שלישי מערך פיקוח ההלכתי של "בוני עולם" במרכזים הרפואיים של "הדסה" עין כרם בירושלים בהשתתפות שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, הגב' איילת שקד שרת המשפטים, רב המרכזים הרפואיים "הדסה" הרה"ג משה קליין, הגר"י אפרתי שליט"א, הרה"ג שמואל רבינוביץ רב המקומות הקדושים, ראש העיר ב"ב הרב חנוך זייברט, עמוד החסד הרב אלימלך פירר יו"ר עזרה למרפא, וראשי המערך הרפואי של המרכזיים הרפואיים "הדסה" בראשותו של פרופ' זאב רוטשטיין שבימים אלה נכנס לתפקידו.

מערך הכשרות הייחודי והמוקפד של "בוני עולם" העומד תחת פיקוחו והשגחתו של הרה"ג משה שאול קליין שליט"א נושא את שמה של דניאלי זוננפלד ע"ה שהלכה לעולמה בדמי ימיה כשהיתה אך בת 20 והותירה את משפחתה, משפחת זוננפלד היקרה כואבת ומיוסרת. דניאלי ע"ה התנדבה בימי חייה הקצרים בבתי חולים רבים בארץ ומספר חודשים בטרם הלכה לעולמה החלה ללמוד את מקצוע הרפואה, הרב חיים שטרן מנכ"ל "בוני עולם" ציין כי מערך הכשרות הנושא את שמה נקרא "לב דניאלי" מביא לידי ביטוי את אישיותה ומהותה שהיו כל כולם למען הזולת ובפרט להיטיב עם חולים.

בדברים המרגשים שנשא אביה ר' מרדכי זוננפלד באירוע הוא העלה על נס את אישיותה המיוחדת ואת מידותיה התרומיות למען הזולת כשהוא מודה בדמעות להנהלת "בוני עולם" ולהרב אליקים לבנון מראשי הארגון שבחרו להקדיש את מערך הכשרות לעילוי נשמתה.

קהל המשתתפים קיבל בכבוד ובהערכה את ברכתם של הרב שלמה בוכנר יו"ר ומייסד הארגון ואת העומד לצידו הרב ברוך הלפרין מניו יורק שהביעו את הערכתם לראשי הדסה ולמשתתפי הכינוס שרואים עין בעין את צרכי ציבור הנעזרים על ידי נציגיהם בארץ ישראל.

שר הבריאות הרב יעקב ליצמן ציין בדבריו את השילוב שבין המקצועיות הרפואית של המרכזים הרפואיים של "הדסה" בראשותו של הפרופ' זאב רוטשטיין שזה עתה נכנס לתפקידו לבין המסירות, המקצועיות וההשגחה ההלכתית המוקפדת של "בוני עולם" הפועלים מתוך מסירות ומקצועיות כדי להביא אור ושמחה לבתים רבים בישראל שלא זכו לחבוק פרי בטן. הרב ליצמן איחל ובירך כי שיתוף הפעולה המקצועי וההלכתי הזה ימשך וישא פרי בסיעתא דשמיא.

שרת המשפטים הגב' איילת שקד ידידה קרובה של משפחת זוננפלד ציינה בדברה כי אין מתאים יותר מאשר הנצחתה של דניאלי זוננפלד מאשר במערך הכשרות של בוני עולם הפועלים מלב רחב ומתוך מסירות ומקצועיות להביא שמחה למשפחות רבות בישראל. השרה שקד ביקשה לחזק את בני משפחת זוננפלד וציינה כי פעילותם החשובה הזו הם מקיימים את צוואתה של דניאלי שדאגה לזולת והתמסרה לחולים גם בשנותיה הקצרות כל כך.

את דבר המרכזים הרפואיים "הדסה" הביא מנכ"ל הדסה הפרופ' זאב רוטשטיין שפתח בדבריו וציין את ההיכרות ארוכת השנים שיש לו עם "בוני עולם" מזה כעשר שנים, פרופ' רוטשטיין העלה על נס את שיתוף הפעולה המדהים שיש בין בוני עולם לבין הצוותים הרפואיים בבתי החולים התורמים כל אחד בידיעותיו ונסיונו כדי מחד לעשות את המיטב מהפן הרפואי ומאידך לשמור על כל גדרי ההלכה המוקפדים כפי שעושים מאז ומעולם ב"בוני עולם" ובפרט כעת עם הקמת מערך הכשרות במרכזים הרפואיים של "הדסה" בירושלים. פרופ' רוטשטיין פנה לר' מרדכי זוננפלד וציין בהתרגשות כי בעבורו השם "לב דניאלי" הוא הרבה יותר מסתם שם והנצחה, הוא מהות של הפעילות של המערך הרפואי, הפועל ומחויב לפעול עם כל הלב כדי לתת לנזקקים לו את השירות הטוב ביותר ועם כל הלב.

הרה"ג משה קליין שליט"א רב המרכזים הרפואיים "הדסה" ציין בדברי ברכתו את העובדה כי שיתוף הפעולה בין בוני עולם והדסה תביא לעשייה משותפת שעניינה חמלה ומקצועיות לטובת הציבור המבקש השגחה קפדנית של בוני עולם. כן ברכו את המשתתפים הרה"ג יוסף אפרתי שליט"א והרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א.

בסיום דברי הברכה עבר ציבור המשתתפים להסרת הלוט מעל השלט המציין את זכרה של דניאלי ע"ה בחלקה הרלוונטית.