במעמד מרשים ונכבד התקיים כנס הוקרה והערכה למגידי השיעורים והילולת הגאון המופלא רבי חיים פלאג'י זיע"א במרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב" באשדוד • במשא המרכזי כובד הגאון רבי אברהם חפוטא ראש ישיבת הרמב"ם • צפו

במעמד מרשים ונכבד התקיים כנס הוקרה והערכה למגידי השיעורים והילולת הגאון המופלא רבי חיים פלאג'י זיע"א במרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב" באשדוד.

את הערב פתח רב המרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב" הרב אילן גוזל שציין בפתח דבריו את הערכה הגדולה לאותם מגידי שיעורים המתמסרים ומגיעים מידי ערב לשיעורי התורה בבית המדרש בכל ימות השנה כמו גם בשבתות ובמועדים. וציין שהשמחה הגדולה כאן זה שחלק ממגידי השיעורים יש אברכים שבתחיל דרכם היו רחוקים משמירת תו"מ והחלו את דרכם בעולם התורה ע"י הבחור ר' שגיא זצ"ל שעל שמו נקרא המקום, וכיום הם עצמם מוסרים שיעורי תורה בהלכה ובאגדה, וכן אחרים שבמשך השנה התחזקו ונהיו בני תורה ממש והם קובעים את לימודם בכולל ערב. את הערב הנעים בשירה ובפיוט החזן הרב יהודה מוייאל.

הרב אילן גוזל בסיום דבריו העניק לרבנים מגידי השיעורים מתנה צנועה כאות הוקרה והערכה – מגש לכבוד שבת קודש עם מפה מפוארת יחד עם ברכתו של הגר"א חפוטא.

ילדי שגיא ויעקב אשדוד אדר א תשעו (9)

במשא המרכזי כובד הגאון רבי אברהם חפוטא ראש ישיבת הרמב"ם ובעל מחבר ספרים על כל מכמני התורה, ב"ה אני רואה סדרה של רבנים חשובים, יש קהל המגיעים מידי ערב לשיעורי תורה, במקום זה מופיעים רבנים וגדולי תורה חשובים הטורחים ומגיעים למסור שיעורי תורה. בלילה זה אנו מציינים גם את הילולת הגאון הצדיק רבי חיים פלאג'י זיע"א אשר זכה שדבריו נחקקו בכל עולם ההלכה ואני זוכר לפני כ-50 שנה כשהייתי מתלווה למרן הגר"ע יוסף זצוק"ל במסעותיו בשיעורי התורה ברחבי הארץ, תמיד היה מזכיר את בדרשותיו את רבי חיים פלאג'י זיע"א וזה אודות שעשה מסירות רבה למען הפצת התורה והאדרתה.

ילדי שגיא ויעקב אשדוד אדר א תשעו (13)

במשך כשעה נשא דברי תורה והלכה, ובסיום אמר, שעלינו לדעת להרביץ תורה, ללמד תורה להביא צעירים שכאלו שילמדו תורה ולכוין אותם לעבודת ד' לתפילה וללימוד תורה, כי רק זה מציל את עם ישראל. לכן צריך לדעת את הערך הגדול עם הפעולות הגדולות של המקום הנפלא הזה בראשותו של ידידנו הרב אילן להמשיך לקרב לתורת ד', ולראות מגידי שיעורים שהם עצמם גדלו כאן, זה הישג עצום ושמחה גדולה, אני הכרתי את אשדוד עוד בימיה הראשונים, מה שיש היום זה לא מה שהיה פעם, ב"ה יש היום הרבה תורה באשדוד וכאן יש חזקה של כ-15 שנה וממשיך ביתר שאת וביתר עז, ובירך שבע"ה הרב אילן ימשיך בדרכו בקודש ויצליח הלאה והלאה ושיצאו מכאן הרבה תלמידי חכמים. ברכה מיוחדת בירך לכל מגידי השעורים שיראו ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם וכן בירך את כל הקהל שנזכה כולנו יחד לביאת משיח צדקנו במהרה.

המעמד הסתיים מתוך ריקוד של מצוה עם השיר 'כי הרבית טובות אלי כי הגדלת חסדך עלי, מה אשיב לך…'

ילדי שגיא ויעקב אשדוד אדר א תשעו (1) ילדי שגיא ויעקב אשדוד אדר א תשעו (2) ילדי שגיא ויעקב אשדוד אדר א תשעו (3) ילדי שגיא ויעקב אשדוד אדר א תשעו (4) ילדי שגיא ויעקב אשדוד אדר א תשעו (5) ילדי שגיא ויעקב אשדוד אדר א תשעו (6) ילדי שגיא ויעקב אשדוד אדר א תשעו (7) ילדי שגיא ויעקב אשדוד אדר א תשעו (8) ילדי שגיא ויעקב אשדוד אדר א תשעו (9) ילדי שגיא ויעקב אשדוד אדר א תשעו (10) ילדי שגיא ויעקב אשדוד אדר א תשעו (11) ילדי שגיא ויעקב אשדוד אדר א תשעו (12) ילדי שגיא ויעקב אשדוד אדר א תשעו (14) ילדי שגיא ויעקב אשדוד אדר א תשעו (15) ילדי שגיא ויעקב אשדוד אדר א תשעו (16)