הרבנים שליט"א דיברו בינהם ארוכות בד"ת, ולאחר מכן שוחחו ביניהם גם על ענייני הציבור העומדים על הפרק. הרב אלבז סיפר לאדמו"ר כי במהלך בניית הבניין של ישיבת 'אור החיים' התברר כי המקום בו בונים את היכל ארון הקודש היה מקום בו שהה אביו הקוה"ט רבי ישראל אביחצירא - סידנא באבא סאלי זיע"א בשנת תרצ"ג בעת ששהה בירושלים באותם ימים. האדמו"ר בירך את חבר המועצת הרב אלבז שיזכה ושימשיכו לפוץ מעיינותיו חוצה ביתר שאת וביתר עוז. ...

הרבנים שליט"א דיברו בינהם ארוכות בד"ת, ולאחר מכן שוחחו ביניהם גם על ענייני הציבור העומדים על הפרק.

הרב אלבז סיפר לאדמו"ר כי במהלך בניית הבניין של ישיבת 'אור החיים' התברר כי המקום בו בונים את היכל ארון הקודש היה מקום בו שהה אביו הקוה"ט רבי ישראל אביחצירא – סידנא באבא סאלי זיע"א בשנת תרצ"ג בעת ששהה בירושלים באותם ימים.

האדמו"ר בירך את חבר המועצת הרב אלבז שיזכה ושימשיכו לפוץ מעיינותיו חוצה ביתר שאת וביתר עוז.

20160222_185609_HDR

20160222_185903_HDR

20160222_185938_HDR

20160222_190126_HDR

20160222_190210_HDR