אלפים השתתפו הערב בעצרת הספד והתעוררות על הסתלקותו של מרן הגאון רבי חיים שלמה לייבוביץ זצ"ל בהיכל הישיבה הגדולה בליקווד, שם נשא דברי הספד הגאון הגדול רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א ובהשתתפות ראשי הישיבה • צפו

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (1)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (2)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (4)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (5)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (6)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (7)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (8)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (9)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (10)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (11)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (12)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (13)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (14)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (15)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (16)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (17)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (18)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (19)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (20)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (21)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (22)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (23)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (24)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (25)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (26)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (27)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (28)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (29)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (30)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (31)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (32)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (33)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (34)

הספד בליקווד על הגרחש ליבוביץ (35)