עשרות קיצונים הפגינו הבוקר מול שערי בית הספר 'בית יעקב' של החינוך העצמאי ברחוב הרב אבן דנן בהר נוף, במחאה על כך שההנהלה החליטה להוציא את התלמידות ליום חווייתי בגבעת התחמושת - אחד מאתרי הקרבות הקשים ביותר בעיר במלחמת ששת הימים • המפגינים טענו כי סיורם של הילדות באתר בעל האופי הצבאי, עלול להשפיע עליהן לרעה עד כדי שיתגייסו לצה"ל בעתיד... • לאחר כשעתיים הצליחה המשטרה לפזר בכוח את ההפגנה והאוטובוסים יצאו לדרכם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

המכתב שחילקו שם

על הבנות נאסר לצלם או להקליט. והכל נעשה על פי דעת תורה צרופה כך נכתב בפתק ההזוי שנשלח להורים עי ההנהלה.