נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה • קהל המונים וביניהם אדמורי"ם רבנים ואישי ציבור נכבדים השתתפו בשמחת הנישואין לבנו בכורו של הרבני הנגיד מפורסם הרה"ח אהרן נאה הי"ו עם בת הרה"ח שמואל אהרן הכהן וואלף הי"ו • ראש ישיבת מיר הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שליט"א הגיע במיוחד מארץ הקודש לסידור קידושין • צפו בגלריה מפוארת

חתונת בן הנגיד אהרן נאה (1) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (2) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (3) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (4) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (5) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (6) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (7) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (8) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (9) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (10) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (11) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (12) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (13) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (14) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (15) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (16) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (17) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (18) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (19) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (20) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (21) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (22) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (23) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (24) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (25) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (26) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (27) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (28) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (29) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (30) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (31) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (32) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (33) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (34) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (35) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (36) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (37) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (38) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (40) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (41) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (42) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (43) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (44) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (45) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (46) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (47) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (48) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (49) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (50) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (51) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (52) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (53) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (54) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (55) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (56) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (57) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (58) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (59) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (60) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (61) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (62) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (63) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (64) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (65) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (66) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (67) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (68) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (69) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (70) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (71) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (72) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (73) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (74) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (75) חתונת בן הנגיד אהרן נאה (76)