מאות תלמידי ישיבת פוניבז' התכנסו בהיכל הישיבה לעצרת הספד והתעוררות ככלות השבעה על הסתלקותו של ראש הישיבה מרן הגאון רבי חיים שלמה ליבוביץ זצוק"ל • נשאו דברי הספד ראשי הישיבה שליט"א והגאון רבי ירוחם אולשין שליט"א שהגיע במיוחד מארה"ב • צילום: שוקי לרר

אלפים השתתפו אמש בהספד המרכזי בהיכל ישיבת פוניבז' במלאות השבעה לפטירתו של ר"י פוניבז' הגאון האדיר רבי חיים שלמה ליבוביץ זצוק"ל. ראשון המספידים הגאון האדיר רבי ברוך דוב פוברסקי ר"י פונביז שהספיד בקול בוכים על גדלותו העצומה של הגרח"ש זצוק"ל כתוב בחז"ל שאין דור שאין בו כמשה, אבל בכל דור יש רק אחד. ובדור שלנו – רבי חיים שלמה הוא היה. איך אפשר שלא לבכות על זה?.

אחריו עלה להספיד הגאון הגדול רבי ירוחם אולשין ר"י ליקווד שהגיע במיוחד מארה"ב שסיפר, שלפני כמה שנים ביקשנו ממנו שיבוא להיכל ישיבת ליקווד למסור שיעור כללי. היינו בטוחים שרבי חיים שלמה ינצל את המעמד לפני אלפי אלפי אברכים וימסור שטיקל תורה שלו, להדהים את כולם בעמקות שלו. אבל לתדהמתי, הוא מסר שיעור של אבא שלו, זה גדלות מדהימה ולא רגילה. הראש ישיבה רבי חיים שלמה, לא רק לקח את התורה של אבא שלו וסבא שלו, אלא הוא היה חתיכת רבי ברוך בער עצמו. אחריו הספיד הגאון הגדול רבי משה שפירא שציין את הדמיון למשה רבינו, שהיה משה אמת ותורתו אמת. ככה היה גם עם רבינו שלא היה לו שום דבר אחר חוץ מגילוי אלוקים ותורת אמת. ממש כפשוטו.

אחריו הספיד נשיא הישיבה הגר"א כהנמן: הבחורים הצעירים לא זכו מספיק ללמוד אצלו. והתלמידים הרבים נשארו כעת יתומים. כשרבינו חיים שלמה נכנס לישיבה היו כאלה שאמרו שהוא לא מתאים לפוניבז'. היום עשר שנים אחרי, כולם אומרים שזה היה הדבר הטוב ביותר, כמה שבחורים למדו ממנו דרך בלימוד, ודוגמא אישית.

את ההספדים חתם מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין ר"י פוניבז' שעמד על מידת הענווה של הגרח"ש ודיבר על הצורך הגדול של כל בחור ובחוק להתחזק במידת הענווה.

יצויין כי הגר"י אולשין הגיע במיוחד מארה"ב להספד המרכזי כאשר מוקדם יותר הגיע לביקור במעונם של גדולי ישראל ובראשם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן וראשי ישיבת פוניבז' הגרי"ג אדלשטיין. הגרב"ד פוברסקי. הגרח"פ ברמן ונשיא הישיבה הגר"א כהנמן

פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (1) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (2) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (3) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (4) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (5) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (6) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (7) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (8) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (9) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (10) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (11) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (12) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (13) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (14) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (15) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (16) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (17) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (18) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (19) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (20) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (21) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (22) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (23) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (24) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (25) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (26) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (27) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (28) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (29) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (30) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (31) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (32) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (33) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (34) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (35) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (36) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (37) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (38) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (39) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (40) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (41) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (42) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (43) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (44) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (45) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (46) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (47) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (48) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (49) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (50) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (51) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (52) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (53) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (54) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (55) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (56) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (57) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (58) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (59) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (60) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (61) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (62) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (63) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (64) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (65) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (66) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (67) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (68) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (69) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (70) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (71) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (72) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (73) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (74) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (75) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (76) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (77) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (78) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (79) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (80) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (81) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (82) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (83) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (84) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (85) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (86) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (87) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (88) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (89) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (90) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (91) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (92) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (93) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (94) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (95) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (96) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (97) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (98) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (99) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (100) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (101) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (102) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (103) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (104) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (105) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (106) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (107) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (108) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (109) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (110) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (111) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (112) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (113) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (114) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (115) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (116) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (117) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (118) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (119) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (120) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (121) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (122) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (123) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (124) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (125) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (126) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (127) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (128) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (129) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (130) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (131) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (132) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (133) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (134) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (135) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (136) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (137) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (138) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (139) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (140) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (141) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (142) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (143) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (144) פוניבז' עצרת על הגרחש לייבוביץ (145)נשאו