מאות נציגי, פעילי ועסקני תנועת "דגל התורה" השתתפו היום בכינוס בציפורי קלאב בכפר-חפץ חיים לוועידה השלישית הארצית בראשות גדולי ישראל מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א ומרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, ראשי הישיבות שליט"א וראשי מפלגת 'דגל התורה', צפו בפנאלים המיוחדים - ובהגר"י זילברשטיין שליט"א שהקריא את המכתב של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א שנמנע מלהגיע • צילום: שוקי לרר

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (1)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (2)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (3)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (4)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (5)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (6)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (7)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (8)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (9)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (10)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (11)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (12)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (13)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (14)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (15)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (16)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (17)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (18)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (19)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (20)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (21)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (22)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (23)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (24)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (25)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (26)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (27)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (28)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (29)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (30)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (31)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (32)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (33)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (34)

נִקְבְּצוּ יַחְדָּו היום השני של וועידת 'דגל התורה' • צפו (35)