מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א הגיע הבוקר (שישי) לפקוד את ציון אמו הרבנית מרת פעשא מרים קנייבסקי ע"ה בבית החיים ויז'ניץ בבני ברק, לרגל יום היארצייט, כמו"כ עבר ליד ציון מרן הגר"ש ואזנר זצ"ל לרגל יום ההילולא והעביר אבן ע"י מקורבו להניחו על הציון הק' • צילום: שוקי לרר

הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (1)הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (2) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (3) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (4) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (5) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (6) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (7) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (8) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (9) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (10) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (11) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (12) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (13) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (14) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (15) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (16) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (17) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (18) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (19) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (20) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (21) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (22) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (23) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (24) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (25) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (26) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (27) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (28) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (29) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (30) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (31) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (32) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (33) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (34) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (35) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (36) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (37) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (38) הגר''ח קנייבסקי בקבר אימו תשע''ו (39)