מרן שר התורה הגר''ח קנייבסקי שליט''א יצא הבוקר (ראשון) לאחר תפילת שחרית לברכת האילנות כמנהג ישראל בחודש ניסן • שוקי לרר תיעד

הגר''ח קנייבסקי בברכת האילנו תשע''ו (1) הגר''ח קנייבסקי בברכת האילנו תשע''ו (2) הגר''ח קנייבסקי בברכת האילנו תשע''ו (3) הגר''ח קנייבסקי בברכת האילנו תשע''ו (4) הגר''ח קנייבסקי בברכת האילנו תשע''ו (5) הגר''ח קנייבסקי בברכת האילנו תשע''ו (6) הגר''ח קנייבסקי בברכת האילנו תשע''ו (7) הגר''ח קנייבסקי בברכת האילנו תשע''ו (8) הגר''ח קנייבסקי בברכת האילנו תשע''ו (9) הגר''ח קנייבסקי בברכת האילנו תשע''ו (10)