חברי נשיאות הדף היומי בהלכה, שעל ידי ארגון 'דרשו', התכנסו היום (שני), לפנות ערב בבית בסמוך לבית הגראי"ל שטיינמן • הכינוס התקיים היום לרגל סיום חלק א' במשנה ברורה במסגרת סיום המחזור בחלק ב', בכינוס השתתפו כ"ק מרנן האדמו"רים מויז'ניץ, צאנז', סערט ויז'ניץ, מודז'יץ ואלכסנדר, הגראי"ל שטיינמן, הגרי"ג אדלשטיין, הגר"י שיינר, הגרב"ד פוברסקי, האדמו"ר מויז'ניץ נשא דברים בכינוס ואמר: "כיצד אפשר ללמוד תורה מבלי ללמוד כיצד להתנהג על פי התורה וההלכה?". הגר"ש בעדני אף הוא קרא ללמוד משנה ברורה בסדר הדף היומי בהלכה • צילום: שוקי לרר

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (14)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (15)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (16)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (17)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (18)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (19)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (20)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (21)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (22)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (23)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (24)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (25)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (26)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (27)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (28)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (29)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (30)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (31)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (32)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (33)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (34)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (35)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (36)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (37)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (38)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (39)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (40)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (41)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (42)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (43)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (44)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (45)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (46)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (47)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (48)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (49)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (50)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (51)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (52)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (53)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (54)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (55)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (56)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (57)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (58)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (59)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (1)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (2)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (3)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (4)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (5)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (6)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (7)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (8)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (9)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (10)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (11)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (12)

דרשו מרנן ורבנן גדולי ישראל בכניוס לחיזוק לימוד ההלכה (13)