מאות השתתפו בשבת האחרונה ברדומסק שבפולין על יד ציונו של הרה"ק בעל ה"תפארת שלמה" מרדומסק זי"ע בראשות נכדי רבינו זצ"ל ובראשם כ"ק האדמו"ר מסוכוטשוב שליט"א

כשלש מאות איש השתתפו בשבת התוועדות סמוך ליומא דהילולא קדישא של רבינו התפארת שלמה זיע"א.

בערב שב"ק פרשת תזריע החודש, חל יומא דהילולא קדישא של רבינו התפארת שלמה זיע"א, כמדי שנה בשנה מארגנים הוועד העולמי דחסידי ראדאמסק נסיעה לציון הק' באהל רבוה"ק מראדאמסק בעיר ראדאמסק. השנה עקב הסמיכות לשבת קודש, התקיימה שבת התוועדות בעיר ראדאמסק, בראשות נכדי כ"ק התפארת שלמה רבנים וזקני החסידים. כ"ק האדמו"ר מסוכוטשוב שליט"א, הגה"צ רבי אברהם בורנשטיין שליט"א אב"ד רדומסק ב"ב, הגה"צ רבי אשר לוסיגמאן שליט"א, הגה"צ רבי שמואל מונטאג שליט"א, הרה"ח רבי שמחה קרקובסקי שליט"א, הרה"ג רבי פנחס ברייער שליט"א ר"מ ישיבת בעלזא מח"ס להתענג, הרה"ג רבי חיים בעניש שליט"א ראש הכול כתר תורה ראדאמסק, הרה"ג רבי יהודה לייביש פראנד שליט"א רב דקבל כתר תורה ראדאמסק בארא פארק, הרה"ג רבי הערשל פעלדמאן שליט"א דומ"ץ בירושלים, הרה"ג רבי עקיבא אפטער שליט"א ראש ישיבת תורת שלמה ירושלים. הרה"ג רבי משה גראס שליט"א ועוד רבים ונכבדים.

בתמונה כ"ק האדמו"ר מסוכטשוב שליט"א בסעודה שלישית:

IMG-20160410-WA0005 IMG-20160410-WA0008