ראש ישיבת סלבודקה הטריח את עצמו למושב נחלים בערב שבת הגדול שם התקיימה קייטנה לילדים המיוחדים ע"י ארגון החסד 'רפואה וחיים' • לקראת זמן חירותנו: מאות סלי מזון חולקו למשפחות מתמודדות ע"י "רפואה וחיים"

קייטנת רפואה (3)

קייטנת רפואה (4)

קייטנת רפואה (5)

קייטנת רפואה (6)

קייטנת רפואה (7)

קייטנת רפואה (8)

קייטנת רפואה (9)

קייטנת רפואה (10)

קייטנת רפואה (11)

קייטנת רפואה (12)

קייטנת רפואה (13)

קייטנת רפואה (14)

קייטנת רפואה (15)

קייטנת רפואה (16)

קייטנת רפואה (17)

קייטנת רפואה (18)

קייטנת רפואה (19)

קייטנת רפואה (20)

קייטנת רפואה (21)

קייטנת רפואה (22)

קייטנת רפואה (23)