כ"ק האדמו"ר מנדבורנה ירושלים שליט"א בברכת האילנות בסמוך להיכל בית מדרשו ולאחמ"כ בעריכת השוה"ט לרגל הברכה ויומא דהילולא דזקינו הרה"ק רבי שלמה מפרמישלאן זי"ע • צילום: ברוך אוביץ ומ. - JDN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47