אמש חנכו תושבי קרית חזון עובדיה בעיר פתח תקוה בית כנסת מפואר ומרכז תורני "חזון יוסף" ע"ש מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • הגר"י יוסף במשא המרכזי אמר "מרן מביט עתה מהשמים ושמח כשהוא קוצר את פירות ההשקעה שנטע - כל אלפי תושבי העיר החרדים לדבר ד' שצמחו בעיר" • צפו בגלריה מהצלם יעקב כהן

אמש חנכו תושבי קרית חזון עובדיה בעיר פתח תקוה בית כנסת מפואר ומרכז תורני "חזון יוסף" ע"ש מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בהשתתפות בניו של מרן הראש"ל הגר"י יוסף והגר"א יוסף רב העיר חולון, רבני העיר פ"ת הגר"ב אטיאס והגר"מ הלוי, שר הפנים אריה דרעי, רה"ע איציק ברוורמן ונציגי שס בעיר.

קריית חזון עובדיה אשר הוקמה לפני שנים זכתה להיכנס אמש לבית כנסת חדש ומפואר שהוקם בסיוע עירוני מהמסד ועד הטפחות של ראש העיר איציק ברוורמן יחד עם נציגי הציבור בעירייה מ״מ רה״ע הרב אוריאל בוסו, וחברי המועצה הרב אליהו גינת יור אגף לחינוך תורני והרב אשר שוקר יו"ר אגף הרווחה ששקדו במשך תקופה ארוכה ע"מ להקים 'בית מקדש מעט' לציבור הגדול שמתגורר בשכונה.

הגר"א חפוטא ראש הישיבה וכוללים מדרש הרמח"ל והרמב"ם בעיר בירך את תושבי השכונה שיזכו שמקדש מעט זה ישפיע ברוחניות על כלל התושבים בתורה ויר"ש

רה"ע איציק ברוורמן הביע את הזכות הגדולה להעניק לקהילה כה מופלאה 'מרכז תורני חדש' שישמש תל תלפיות למאות מתושבי האזור כולו.

יו"ר תנועת ש"ס שר הפנים אריה דרעי תיאר בהתרגשות את הקמתה של קריית חזון עובדיה בעיר עוד בתקופתו של רוה"מ אריאל שרון המנוח ז"ל ודיבר על הזכות הגדולה שהוא מרגיש בעצם הקמתה של הקרייה לפני כעשרים שנה, ועתה ב"ה ביום חגה 'חנוכת המרכז התורני' "חזון יוסף" שהוקם במיוחד לזכרו  של מרן זצוק"ל.
בדבריו הודה  לראש העיר ולחברי תנועת ש"ס בעיר שהשקיעו את המיטב על מנת שהציבור הספרדי יזכה למקום כה מכובד ומרשים.

את המשא המרכזי  נשא הראש"ל הגר"י יוסף שסיפר לנוכחים על התקופה שמרן זצוק"ל התגורר בעיר.
"עתה בשמים הוא מביט ושמח כשהוא קוצר את פירות ההשקעה שנטע בעיר כה חשובה כאשר 'שאי סביב עיניך וראי כולם נקבצו באו לך – את כל אלפי תושבי העיר החרדים לדבר ד' שצמחו בעיר".

לסיום קבע הראש"ל את המזוזה בכניסה לבית המדרש.

על הצד האומנותי הופקדו אומן הרגש מוטי שטיינמץ והזמר משה דוויקבית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (1) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (2) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (3) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (4) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (5) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (6) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (7) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (8) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (9) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (10) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (11) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (12) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (13) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (14) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (15) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (16) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (17) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (18) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (19) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (20) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (21) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (22) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (23) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (24) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (25) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (26) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (27) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (28) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (29) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (30) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (31) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (32) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (33) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (34) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (35) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (36) בית הכנסת לע''נ הגר''ע יוסף בפתח תקוה (37)