הגר"מ שטרנבוך שליט"א בביקור אצל מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א • שיחת צדיקים

מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א הגיע בצהרים לביקור במעונו של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א • מרן הגר"ח קנייבסקי: "דור שבן דוד בא קטיגוריא בתלמידי חכמים", לפי הסימנים של הגמרא, המשיח כבר צריך לבוא • צילום: שוקי לרר

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בשיחה עם מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א: "דור שבן דוד בא קטיגוריא בתלמידי חכמים", לפי הסימנים של הגמרא, המשיח כבר צריך לבוא!

משולחן מלכים: קטעים נבחרים מתוך שיחתם של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, עם ידידו ורעו מנוער מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א, בביקור שערך מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א במעונו – היום יום ד'.

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א באורח נדיר נעמד מלא קומתו כאשר מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א נכנס לחדרו, ושאל: מה נשמע?

מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א: ברוך ה'. זה דור קשה אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירו, גומרים עם משהו אחד מיד מתחיל משהו אחר.

במערכה על 'בני ישראל' מהודו הייתי אצל אביכם הסטייפלער שפעל בתוקף לגדור את הפרצה, ואז עוד היה מדובר על ספק יהודים, אבל היום רוצים להעלות לארץ כאלו האוחזים בדת הנוצרית ממש הנקראים "יהודים נוצרים".

אנחנו צריכים לקיים "מאויבי תחכמני מצוותיך" – ללמוד מהרשעים את דרכי המלחמה. החפץ חיים אמר "הם עובדים על השקר בדרך אמת, ואנחנו עובדים על האמת בדרך שקר".

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א: "עקבתא דמשיחא".

מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א: הגר"ח מלוואלז'ין זצ"ל פירש מה שנאמר בסוף המשנה בסוטה "אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים, שזהו קללה בפני עצמה, שבדור עקבתא דמשיחא יראי ה' יתייאשו וירפו ידיהם מללחום מלחמת ה' בחוטאים, עד שלא יהיה על מי להשען אלא על אבינו שבשמים.

מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א: צריך להביא את משיח.

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א: מוצאי שביעית עדיין לא נגמר, "במוצאי שביעית בין דוד בא". (מגילה י"ז ע"ב). 

מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א: "עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו". (ירמיהו ח, כ').

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א: לפי הסימנים של הגמרא בכתובות, המשיח צריך כבר לבוא.

מרן הגרח"ק הוציא מארון הספרים גמרא כתובות, והחל להקריא את דברי הגמרא בדף קי"ב ע"ב "אמר רבי זירא אמר רבי ירמיה בר אבא, דור שבן דוד בא קטיגוריא בתלמידי חכמים".

מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א: ברמב"ם מכתבי יד עתיקים מוסמכים מובא, שלפני ביאת משיח עתידים לבוא נוצרים וישמעאלים לארץ ישראל.

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א: "עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות", (גמ' כתובות שם). כשיבוא משיח כולם יחזרו בתשובה, והאנשים שהיו 'אילני סרק', יטענו פירות ויהיו תלמידי חכמים.

מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א: כפי הנראה אנחנו עומדים כבר עכשיו ב"דורו של משיח", ובעזרת ה' נתראה שוב פעם בביאת משיח צדקינו שיבוא במהרה, ואז יתקיים בנו הפסוק "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים" – נראה שכל העולם שהיינו חיים בו עד ביאת משיח צדקינו, הוא רק בגדר חלום. א גוט יאר און א גטוען יום טוב.

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א: א גוט יאר און א גטוען יום טוב, וברכה והצלחה לישיבה בירושלים.'

בסוף הביקור העניק מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי  למרן פוסק הדור הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א את ספרו החדש שיצא לאור על הגדה של פסח, ובירך בברכת השנים.

הגרמ שטרנבוך אצל הגרח קנייבסקי (6)

הגרמ שטרנבוך אצל הגרח קנייבסקי (1) הגרמ שטרנבוך אצל הגרח קנייבסקי (2) הגרמ שטרנבוך אצל הגרח קנייבסקי (3) הגרמ שטרנבוך אצל הגרח קנייבסקי (4) הגרמ שטרנבוך אצל הגרח קנייבסקי (5) הגרמ שטרנבוך אצל הגרח קנייבסקי (6) הגרמ שטרנבוך אצל הגרח קנייבסקי (7) הגרמ שטרנבוך אצל הגרח קנייבסקי (8) הגרמ שטרנבוך אצל הגרח קנייבסקי (9) הגרמ שטרנבוך אצל הגרח קנייבסקי (10) הגרמ שטרנבוך אצל הגרח קנייבסקי (11) הגרמ שטרנבוך אצל הגרח קנייבסקי (12) הגרמ שטרנבוך אצל הגרח קנייבסקי (13)

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *