הגאון רבי אבנר עפג'ין שליט"א הגיע למאפיית המצות 'ברכת המצות' לאפות מצות לכבוד חג המצות הקרב ובא, צפו בהגר"א עפג'ין שליט"א אופה מצות ומתעסק בכל שלבי האפיה מתחילה ועד הסוף • צילום: שוקי לרר

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (1)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (2)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (3)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (4)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (5)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (6)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (7)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (8)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (9)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (10)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (11)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (12)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (13)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (14)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (15)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (16)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (17)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (18)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (19)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (20)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (21)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (22)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (23)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (24)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (25)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (26)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (27)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (28)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (29)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (30)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (31)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (32)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (33)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (34)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (35)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (36)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (37)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (38)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (39)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (40)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (41)

מתחילה ועד סוף • הגרא עפג'ין אופה מצות (42)