אמש (רביעי) נצפה הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א רבה של רמת אלחנן בבני ברק וחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה בהגעלת כלים בסמוך לביתו, שוקי לרר שהיה באזור תיעד את הגרי"ז • צילום: שוקי לרר

הגר''י זילברשטיין הגעלת כלים (4)

הגריז זילברשטיין בהגעלת כלים (2)

הגריז זילברשטיין בהגעלת כלים (3)

הגר''י זילברשטיין הגעלת כלים (1)