שמחת הברית לנכד כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א וכ"ק האדמו"ר מזידיטשוב באר שבע שליט"א • השמחה נחוגה בהיכל בית המדרש תולדות אברהם יצחק • גלריה

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (1)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (2)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (3)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (4)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (5)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (6)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (7)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (8)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (9)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (10)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (11)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (12)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (13)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (14)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (15)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (16)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (17)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (18)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (19)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (20)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (21)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (22)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (23)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (24)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (25)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (26)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (27)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (28)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (29)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (30)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (31)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (32)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (33)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (34)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (35)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (36)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (37)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (38)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (39)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (40)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (41)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (42)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (43)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (44)

שמחת הברית בחצרות תולדות אברהם יצחק - זידיטשוב (45)