זקן האדמו"רים כ"ק האדמו"ר מספינקא בני ברק שליט"א הגיע עם קהל חסידיו למגדל המים בבני ברק שם שאב מים שלנו לשם מצות מצוה • צילום: שוקי לרר

תיעוד • האדמור מספינקא בני ברק בשאיבת מים שלנו (1)
תיעוד • האדמור מספינקא בני ברק בשאיבת מים שלנו (1)

תיעוד • האדמור מספינקא בני ברק בשאיבת מים שלנו (2)

תיעוד • האדמור מספינקא בני ברק בשאיבת מים שלנו (5)

תיעוד • האדמור מספינקא בני ברק בשאיבת מים שלנו (6)

תיעוד • האדמור מספינקא בני ברק בשאיבת מים שלנו (7)

תיעוד • האדמור מספינקא בני ברק בשאיבת מים שלנו (8)

תיעוד • האדמור מספינקא בני ברק בשאיבת מים שלנו (9)

תיעוד • האדמור מספינקא בני ברק בשאיבת מים שלנו (10)

תיעוד • האדמור מספינקא בני ברק בשאיבת מים שלנו (11)

תיעוד • האדמור מספינקא בני ברק בשאיבת מים שלנו (12)

תיעוד • האדמור מספינקא בני ברק בשאיבת מים שלנו (13)

תיעוד • האדמור מספינקא בני ברק בשאיבת מים שלנו (14)

תיעוד • האדמור מספינקא בני ברק בשאיבת מים שלנו (15)