הראשל"צ הגר''ש עמאר רבה של ירושלים הגיע לאפיית מצות מצוה לאחר חצות במושב ברכיה שבדרום בהשתתפות בנו של מרן הגר''ע יוסף זצוק''ל הרה''ג רבי אברהם יוסף שליט"א רבה של חולון • צפו

רבי שלמה עמאר אפיית מצות עו (1)

רבי שלמה עמאר אפיית מצות עו (2)

רבי שלמה עמאר אפיית מצות עו (3)

רבי שלמה עמאר אפיית מצות עו (4)

רבי שלמה עמאר אפיית מצות עו (5)

רבי שלמה עמאר אפיית מצות עו (6)

רבי שלמה עמאר אפיית מצות עו (7)

רבי שלמה עמאר אפיית מצות עו (8)

רבי שלמה עמאר אפיית מצות עו (9)

רבי שלמה עמאר אפיית מצות עו (10)

רבי שלמה עמאר אפיית מצות עו (11)

רבי שלמה עמאר אפיית מצות עו (12)

רבי שלמה עמאר אפיית מצות עו (13)

רבי שלמה עמאר אפיית מצות עו (14)

רבי שלמה עמאר אפיית מצות עו (15)

רבי שלמה עמאר אפיית מצות עו (16)

רבי שלמה עמאר אפיית מצות עו (17)

רבי שלמה עמאר אפיית מצות עו (18)

רבי שלמה עמאר אפיית מצות עו (19)

רבי שלמה עמאר אפיית מצות עו (20)

רבי שלמה עמאר אפיית מצות עו (21)

רבי שלמה עמאר אפיית מצות עו (22)

רבי שלמה עמאר אפיית מצות עו (23)