הגאון רבי חיים צבי מייזליש שליט"א ראש ישיבת מהרי"ט סאטמאר בני ברק הגיע לשאוב מים שלנו לאפיית מצות בראש קהל תלמידיו ולאחר השאיבה רקדו לכבודה של מצווה • צילום: שוקי לרר

ראש ישיבת סאטמאר הגרחצ מייזליש בשאיבת מים שלנו • תיעוד (1)

ראש ישיבת סאטמאר הגרחצ מייזליש בשאיבת מים שלנו • תיעוד (2)