צפו בגלריה מהגאון רבי שמעון בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה מסיים מסכת בכורות בערב פסח בהשתתפות קהל מעריציו ואוהדיו בהיכל בית מדרשו בבני ברק • צילום: שוקי לרר

קוֹנֶה עוֹלָמוֹ • הגרש בעדני בסיום מסכת בכורות בערב פסח (1)

קוֹנֶה עוֹלָמוֹ • הגרש בעדני בסיום מסכת בכורות בערב פסח (2)

קוֹנֶה עוֹלָמוֹ • הגרש בעדני בסיום מסכת בכורות בערב פסח (3)

קוֹנֶה עוֹלָמוֹ • הגרש בעדני בסיום מסכת בכורות בערב פסח (4)

קוֹנֶה עוֹלָמוֹ • הגרש בעדני בסיום מסכת בכורות בערב פסח (5)

קוֹנֶה עוֹלָמוֹ • הגרש בעדני בסיום מסכת בכורות בערב פסח (6)

קוֹנֶה עוֹלָמוֹ • הגרש בעדני בסיום מסכת בכורות בערב פסח (7)

קוֹנֶה עוֹלָמוֹ • הגרש בעדני בסיום מסכת בכורות בערב פסח (8)

קוֹנֶה עוֹלָמוֹ • הגרש בעדני בסיום מסכת בכורות בערב פסח (9)

קוֹנֶה עוֹלָמוֹ • הגרש בעדני בסיום מסכת בכורות בערב פסח (10)

קוֹנֶה עוֹלָמוֹ • הגרש בעדני בסיום מסכת בכורות בערב פסח (11)

קוֹנֶה עוֹלָמוֹ • הגרש בעדני בסיום מסכת בכורות בערב פסח (12)