כ"ק האדמו"ר ממכנובקא בעלזא שליט"א בשאיבת מים שלנו ביום חמישי שעבר במגדל המים בבני ברק בהשתתפות קהל חסידיו • צילום: שוקי לרר

מחנובקה בעלזא • האדמור בשאיבת מים שלנו (1)

מחנובקה בעלזא • האדמור בשאיבת מים שלנו (2)

מחנובקה בעלזא • האדמור בשאיבת מים שלנו (3)

מחנובקה בעלזא • האדמור בשאיבת מים שלנו (4)

מחנובקה בעלזא • האדמור בשאיבת מים שלנו (5)

מחנובקה בעלזא • האדמור בשאיבת מים שלנו (6)

מחנובקה בעלזא • האדמור בשאיבת מים שלנו (7)

מחנובקה בעלזא • האדמור בשאיבת מים שלנו (8)

מחנובקה בעלזא • האדמור בשאיבת מים שלנו (9)

מחנובקה בעלזא • האדמור בשאיבת מים שלנו (10)

מחנובקה בעלזא • האדמור בשאיבת מים שלנו (11)

מחנובקה בעלזא • האדמור בשאיבת מים שלנו (12)

מחנובקה בעלזא • האדמור בשאיבת מים שלנו (13)

מחנובקה בעלזא • האדמור בשאיבת מים שלנו (14)

מחנובקה בעלזא • האדמור בשאיבת מים שלנו (15)