צפו בגלריה ממעמד מכירת חמץ ע"י כ"ק מרן האדמו"ר רבי חיים מאיר הלוי וואזנר שליט"א גאב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת 'חכמי לובלין', שמכר את חמצו לגוי ביום חמישי האחרון לקראת פסח • צילום: שוקי לרר

מכור לגוי • מרן הגרח”מ וואזנר אב”ד זכרון מאיר במכירת החמץ לגוי (1)מכור לגוי • מרן הגרח”מ וואזנר אב”ד זכרון מאיר במכירת החמץ לגוי (2)מכור לגוי • מרן הגרח”מ וואזנר אב”ד זכרון מאיר במכירת החמץ לגוי (3)מכור לגוי • מרן הגרח”מ וואזנר אב”ד זכרון מאיר במכירת החמץ לגוי (4)מכור לגוי • מרן הגרח”מ וואזנר אב”ד זכרון מאיר במכירת החמץ לגוי (5)מכור לגוי • מרן הגרח”מ וואזנר אב”ד זכרון מאיר במכירת החמץ לגוי (8)מכור לגוי • מרן הגרח”מ וואזנר אב”ד זכרון מאיר במכירת החמץ לגוי (9)מכור לגוי • מרן הגרח”מ וואזנר אב”ד זכרון מאיר במכירת החמץ לגוי (10)מכור לגוי • מרן הגרח”מ וואזנר אב”ד זכרון מאיר במכירת החמץ לגוי (11)מכור לגוי • מרן הגרח”מ וואזנר אב”ד זכרון מאיר במכירת החמץ לגוי (12)מכור לגוי • מרן הגרח”מ וואזנר אב”ד זכרון מאיר במכירת החמץ לגוי (13)מכור לגוי • מרן הגרח”מ וואזנר אב”ד זכרון מאיר במכירת החמץ לגוי (14)מכור לגוי • מרן הגרח”מ וואזנר אב”ד זכרון מאיר במכירת החמץ לגוי (16)