בליווי משמשו יצא הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א ראש ישיבת 'קרית מלך' לשריפת חמץ, בכדי לקיים את מצוות "בל יראה ובל ימצא" • צילום: שוקי לרר

דְּבִעַרְתֵּהּ • ראש ישיבת קרית מלך בשריפת חמץ (1)

דְּבִעַרְתֵּהּ • ראש ישיבת קרית מלך בשריפת חמץ (2)

דְּבִעַרְתֵּהּ • ראש ישיבת קרית מלך בשריפת חמץ (3)

דְּבִעַרְתֵּהּ • ראש ישיבת קרית מלך בשריפת חמץ (4)

דְּבִעַרְתֵּהּ • ראש ישיבת קרית מלך בשריפת חמץ (5)

דְּבִעַרְתֵּהּ • ראש ישיבת קרית מלך בשריפת חמץ (6)

דְּבִעַרְתֵּהּ • ראש ישיבת קרית מלך בשריפת חמץ (7)

דְּבִעַרְתֵּהּ • ראש ישיבת קרית מלך בשריפת חמץ (8)