הרב דב יפה שליט"א משגיח רוחני בישיבת כנסת חזקיהו בכפר חסידים ובישיבת קול יעקב בירושלים, הגר"ד יפה נתפס בעדשת מצלמתו של שוקי לרר בהליכתו עם משמשו לעבר בית המדרש ברחובות בני ברק • צפו

אֲנִי הוֹלֵךְ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ • רבי דב יפה ברחובות בני ברק (1)

אֲנִי הוֹלֵךְ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ • רבי דב יפה ברחובות בני ברק (2)

אֲנִי הוֹלֵךְ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ • רבי דב יפה ברחובות בני ברק (3)

אֲנִי הוֹלֵךְ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ • רבי דב יפה ברחובות בני ברק (4)

אֲנִי הוֹלֵךְ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ • רבי דב יפה ברחובות בני ברק (5)

אֲנִי הוֹלֵךְ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ • רבי דב יפה ברחובות בני ברק (6)

אֲנִי הוֹלֵךְ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ • רבי דב יפה ברחובות בני ברק (7)

אֲנִי הוֹלֵךְ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ • רבי דב יפה ברחובות בני ברק (8)

אֲנִי הוֹלֵךְ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ • רבי דב יפה ברחובות בני ברק (9)

אֲנִי הוֹלֵךְ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ • רבי דב יפה ברחובות בני ברק (10)