לאחר שריפת החמץ על יד ביתו, קיבל מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א את שר החינוך לשעבר גדעון סער לברכה כמנהגו מידי שנה בשנה. הגר"ח קיבלו בחום והושיבו לצידו. לפני כן ערך הגר"ח קנייבסקי שליט"א סיום על הש"ס • צילום: שוקי לרר

ביעור חמץ • ראש ישיבת רשבי בשריפץ חמץ (6)

ערב יוט • השר לשעבר הגיע להתברך אצל הגרח קנייבסקי (1)

ערב יוט • השר לשעבר הגיע להתברך אצל הגרח קנייבסקי (2)

ערב יוט • השר לשעבר הגיע להתברך אצל הגרח קנייבסקי (3)

ערב יוט • השר לשעבר הגיע להתברך אצל הגרח קנייבסקי (4)

ערב יוט • השר לשעבר הגיע להתברך אצל הגרח קנייבסקי (5)

ערב יוט • השר לשעבר הגיע להתברך אצל הגרח קנייבסקי (6)

ערב יוט • השר לשעבר הגיע להתברך אצל הגרח קנייבסקי (7)

ערב יוט • השר לשעבר הגיע להתברך אצל הגרח קנייבסקי (8)

ערב יוט • השר לשעבר הגיע להתברך אצל הגרח קנייבסקי (9)

ערב יוט • השר לשעבר הגיע להתברך אצל הגרח קנייבסקי (10)