בעיירית בני ברק העמידו בערב פסח מתקן מיוחד לשריפת חמץ בחצר בית מדרשו של חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני שליט"א שם שרף הגר"ש את חמצו יחד עם בני קהילתו • צפו בגלריה.

צפו • הגרש בעדני בשריפת חמץ (2)

צפו • הגרש בעדני בשריפת חמץ (3)

צפו • הגרש בעדני בשריפת חמץ (4)

צפו • הגרש בעדני בשריפת חמץ (5)

צפו • הגרש בעדני בשריפת חמץ (6)

צפו • הגרש בעדני בשריפת חמץ (7)

צפו • הגרש בעדני בשריפת חמץ (8)

צפו • הגרש בעדני בשריפת חמץ (9)

צפו • הגרש בעדני בשריפת חמץ (10)

צפו • הגרש בעדני בשריפת חמץ (11)