יעקב אליעזר שישא הגדול מכולם. איש חסד אמיתי בכל נשמתו. מגיע לו ששר התורה יכבד אותו ויבוא לבקרו בחג.
מה שעשית ליתומים ילדי החמד האלו אין לתאר ואין לשער. כאחד שהתייתם מאימי ע"ה בבחרותי אני יודע עד כמה זה חסר החמימות והקירבה. עלה והצלח וה' יהא בעזרך