צפו בגלריה ממעמד שריפת החמץ אצל כ''ק אדמו"ר מדעעש שליט''א בחצר בית מדרשו בבני ברק ובקיום מצוות 'בל יראה ובל ימצא' • צילום: שוקי לרר

על ביעור חמץ • האדמור מדעעש בשריפת חמץ (1)

על ביעור חמץ • האדמור מדעעש בשריפת חמץ (2)

על ביעור חמץ • האדמור מדעעש בשריפת חמץ (3)

על ביעור חמץ • האדמור מדעעש בשריפת חמץ (4)

על ביעור חמץ • האדמור מדעעש בשריפת חמץ (5)

על ביעור חמץ • האדמור מדעעש בשריפת חמץ (6)

על ביעור חמץ • האדמור מדעעש בשריפת חמץ (7)

על ביעור חמץ • האדמור מדעעש בשריפת חמץ (8)

על ביעור חמץ • האדמור מדעעש בשריפת חמץ (9)