הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א ראש ישיבת הרשב"י בלימוד בביתו לאחר שריפת חמץ, צפו בהגרמ"צ לומד וכותב את חידושי תורתו ערב יו"ט פסח • צילום: שוקי לרר

ראש ישיבת הרשבי הגרמצ ברגמן בלימוד ערב יוט פסח (1)

ראש ישיבת הרשבי הגרמצ ברגמן בלימוד ערב יוט פסח (2)

ראש ישיבת הרשבי הגרמצ ברגמן בלימוד ערב יוט פסח (3)

ראש ישיבת הרשבי הגרמצ ברגמן בלימוד ערב יוט פסח (4)

ראש ישיבת הרשבי הגרמצ ברגמן בלימוד ערב יוט פסח (5)

ראש ישיבת הרשבי הגרמצ ברגמן בלימוד ערב יוט פסח (6)

ראש ישיבת הרשבי הגרמצ ברגמן בלימוד ערב יוט פסח (7)