כ"ק האדמו"ר מחוג חתם סופר שליט"א שרף את החמץ שברשותו בערב החג לעיני חסידיו וקיים את מצוות 'בל יראה ובל ימצא' • צילום: שוקי לרר

חוג חתם סופר • האדמור בשריפת חמץ  (1)

חוג חתם סופר • האדמור בשריפת חמץ  (2)

חוג חתם סופר • האדמור בשריפת חמץ  (3)