הגאון הגדול רבי משה יהודה לייב לנדא שליט"א רבה של בני ברק הגיע למאפיית המצות 'משמרת המצות' ברחוב אמרי ברוך בבני ברק לאפות מצות בערב יו"ט פסח • צילום: שוקי לרר

רבה של בני ברק הגרמיל לנדא באפיית מצות מצווה (1)

רבה של בני ברק הגרמיל לנדא באפיית מצות מצווה (2)

רבה של בני ברק הגרמיל לנדא באפיית מצות מצווה (3)

רבה של בני ברק הגרמיל לנדא באפיית מצות מצווה (4)

רבה של בני ברק הגרמיל לנדא באפיית מצות מצווה (5)

רבה של בני ברק הגרמיל לנדא באפיית מצות מצווה (6)

רבה של בני ברק הגרמיל לנדא באפיית מצות מצווה (7)

רבה של בני ברק הגרמיל לנדא באפיית מצות מצווה (8)

רבה של בני ברק הגרמיל לנדא באפיית מצות מצווה (9)

רבה של בני ברק הגרמיל לנדא באפיית מצות מצווה (10)

רבה של בני ברק הגרמיל לנדא באפיית מצות מצווה (11)

רבה של בני ברק הגרמיל לנדא באפיית מצות מצווה (12)