כ”ק מרן אדמו”ר מבעלזא שליט”א עלה כמנהגו מידי שנה בשנה בחול המועד פסח להר הצופים עם מאות מחסידיו שם העתיר לישועת הכלל והפרט • צפו

הר הצופים האדמור מבעלזא