במעמד מרשים נערך אמש בחולון ע"י המחלקה לתרבות תורנית טקס חלוקת מלגות לכותבי חידושי תורה במעמד רבני העיר הגאון רבי אברהם יוסף והגאון רבי יוחנן גור אריה. רבני השכונות וראשי הכוללים ראש העיר וסגנו חיים זברלו ויו"ר המועצה הדתית • צילום: יעקב כהן
במעמד מרשים נערך אמש  בחולון ע"י המחלקה לתרבות תורנית טקס חלוקת מלגות לכותבי חידושי תורה במעמד רבני העיר הגר"א יוסף והגר"י גור אריה. רבני השכונות וראשי הכוללים. ראש העיר וסגנו חיים זברלו ויו"ר המועצה הדתית.
הרבנים עמדו בדבריהם על המהפכה התורנית בחולון וברכו את הזוכים שימשיכו להתעלות ולכתוב עוד חידושים.
על הצד המוזיקלי הופקדו תזמורת המנגנים שחגגו עשור בהשתתפות הזמרים שלמה כהן וחיים ישראל בניצוחו של מוישי רוט.
212A2163 212A2164 212A2229 212A2230 212A2289 212A2330 212A2342 212A2355 212A2356 212A2362 212A2363 212A2380 212A2440 212A2444 212A2468 212A2569 212A2620 212A2648 212A2703 212A2737 212A2757 212A2774 212A2829 212A2849 212A2856חולון