כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים אשדוד שליט"א הגיע לברך ברכת אילנות יחד עם קהל מרעיתו בחצר הנגיד הרה"ח רבי אהרן פרידמן שליט"א לאחר אמירת הברכה והפיוטים אמר האדמו"ר שליט"א דא"ח בעניין החשיבות של ברכת האילנות ותיקון הנשמות שלאחריו יצאו בריקוד נלהב לכבוד יו"ט • גלריה

רֵיחוֹ שֶׁלּוֹ • האדמור משומרי אמונים אשדוד בברכת האילנות (1)

רֵיחוֹ שֶׁלּוֹ • האדמור משומרי אמונים אשדוד בברכת האילנות (2)

רֵיחוֹ שֶׁלּוֹ • האדמור משומרי אמונים אשדוד בברכת האילנות (3)

רֵיחוֹ שֶׁלּוֹ • האדמור משומרי אמונים אשדוד בברכת האילנות (4)

רֵיחוֹ שֶׁלּוֹ • האדמור משומרי אמונים אשדוד בברכת האילנות (5)

רֵיחוֹ שֶׁלּוֹ • האדמור משומרי אמונים אשדוד בברכת האילנות (6)

רֵיחוֹ שֶׁלּוֹ • האדמור משומרי אמונים אשדוד בברכת האילנות (7)

רֵיחוֹ שֶׁלּוֹ • האדמור משומרי אמונים אשדוד בברכת האילנות (8)

רֵיחוֹ שֶׁלּוֹ • האדמור משומרי אמונים אשדוד בברכת האילנות (9)

רֵיחוֹ שֶׁלּוֹ • האדמור משומרי אמונים אשדוד בברכת האילנות (10)

רֵיחוֹ שֶׁלּוֹ • האדמור משומרי אמונים אשדוד בברכת האילנות (11)

רֵיחוֹ שֶׁלּוֹ • האדמור משומרי אמונים אשדוד בברכת האילנות (12)

רֵיחוֹ שֶׁלּוֹ • האדמור משומרי אמונים אשדוד בברכת האילנות (13)

רֵיחוֹ שֶׁלּוֹ • האדמור משומרי אמונים אשדוד בברכת האילנות (14)

רֵיחוֹ שֶׁלּוֹ • האדמור משומרי אמונים אשדוד בברכת האילנות (15)

רֵיחוֹ שֶׁלּוֹ • האדמור משומרי אמונים אשדוד בברכת האילנות (16)

רֵיחוֹ שֶׁלּוֹ • האדמור משומרי אמונים אשדוד בברכת האילנות (17)