ימי ערב חג הפסח בחצר הקודש שומרי אמונים עברו בהתעוררות רבה כאשר האדמו"ר שליט"א נוטל חלק מרכזי בכל ההכנות הדרושות לחג הפסח וכמנהג אביו האדמו"ר הרה"ק זצוק"ל • אחר ימי הכנה של קצירת וטחינת חטים בעבודת יד ובעוז ותעצומות, בליל בדיקת חמץ ולפנות ערב ירד האדמו"ר לשאוב 'מים שלנו' במשאבה של המאפייה המסורתית "לייבלה" שליד בית המדרש בירושלים.

קודם תפילת ערבית ערך "לחיים טיש" הנקרא "מים שלנו טיש" ובו חילק מים ממעייני הישועה ששאב, כסגולה לרפואות וישועות וכמנהג הצדייקם לבית שומרי אמונים.
בבוקרו של ערב פסח יצא האדמו"ר לשרוף את החמץ ברחובה של עיר כשלאחמ"כ הכריז בקול רעש גדול ג' פעמים "כל חמירא" כנהוג.
אחר חצות היום לבש בית המדרש חג, והפך למאפייה מאולתרת על כל אביזריה כמיטב השגתם של עסקני החסידות, האדמו"ר פיקח בעצמו על כל תהליך האפייה ואף אפה מצות אחדות בעצמו. המסדר דרש מאמץ וארגון לוגיסטי מורכב מאד כאשר צוות של גויים ניקו את בית המדרש מכל שיירי הבצק עד כניסת זמן החג, כי שם עורך האדמו"ר את הסדר. ברוב פאר והדר, יצויין כי האדמו"ר סיים את ה'סדר' בשעה 6:00 לפנות בוקר.
ירושלים • ערב חג הפסח אצל האדמור משומרי אמונים (1)

ירושלים • ערב חג הפסח אצל האדמור משומרי אמונים (2)

ירושלים • ערב חג הפסח אצל האדמור משומרי אמונים (3)

ירושלים • ערב חג הפסח אצל האדמור משומרי אמונים (4)

ירושלים • ערב חג הפסח אצל האדמור משומרי אמונים (5)

ירושלים • ערב חג הפסח אצל האדמור משומרי אמונים (6)

ירושלים • ערב חג הפסח אצל האדמור משומרי אמונים (7)

ירושלים • ערב חג הפסח אצל האדמור משומרי אמונים (8)

ירושלים • ערב חג הפסח אצל האדמור משומרי אמונים (9)

ירושלים • ערב חג הפסח אצל האדמור משומרי אמונים (10)

ירושלים • ערב חג הפסח אצל האדמור משומרי אמונים (11)

ירושלים • ערב חג הפסח אצל האדמור משומרי אמונים (12)

ירושלים • ערב חג הפסח אצל האדמור משומרי אמונים (13)

ירושלים • ערב חג הפסח אצל האדמור משומרי אמונים (14)

ירושלים • ערב חג הפסח אצל האדמור משומרי אמונים (15)

ירושלים • ערב חג הפסח אצל האדמור משומרי אמונים (16)6