עם צאת חג הפסח מאות השתתפו בחגיגות ה"מימונה" שנערכה באולמי האצולה באשדוד במעמד הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א רבני העיר ואישי ציבור. • צפו

הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף השתתף בחגיגות המימונה באשדוד שהתקיימה באולמי ה'אצולה' במעמד רבני העיר ואישי ציבור עם צאת חג הפסח.

המעמד החל בסיום מסכת ע"י הרה"ג שלמה פרץ רו"מ 'הדרת יוסף' בנמל אשדוד ולאחר מכן נשא דברים רב העיר הגר"י שיינין שדיבר בנושא המנהג של יוצאי מרוקו של חג המימונה מיד עם צאת חג הפסח.

בדבריו הפליא את המשתתפים כשסיפר שזוכר בילדותו שבליטא היו עושים 'מימונה אשכנזית' כשככל תושבי הכפר רובם מבוגרים יוצאי ליטא היו מתאספים בבית אחד התושבים והיו שותים בירה שנמכרה לגוי כהלכה, כל שנה בבית של יהודי אחר, כך היה מנהג קבוע וכששאל מה המקור לכך הסבירו לו, כדי להראות שהנה יוצא חג הפסח, אנו מיד אוכלים חמץ וזה להראות שאנו מקיימים את מצוות התורה בזמן שהתורה אמרה לא לאכול חמץ אז לא אוכלים, ובזמן שהחג יצא אז מיד חוזרים לחמץ.

לקראת סיום דבריו הופיע הראשון לציון הגר"י יוסף כשקידם את פניו ואמר, אנו מקבלים את פניו של הראשון לציון שליט"א וברקע נשמעו השירה והפיוט ע"י החזן והזמר בנימין בוזגלו ששר במהלך הערב בשירה המרוקאית בין לבין.

במעמד נשאו דברי  תורה הגר"י גאגולאשוילי רבה של יהדות גיאורגיה וראש כולל דיינות "אוהל יעקב יוסף", שבירך בשפה הגרוזינית את יוצאי מרוקו ב"תרבחו ותסעדו".

את המשא המרכזי במימונה נשא הראשון לציון הגר"י יוסף שהזכיר בדבריו את מנהג המימונה בקרב יוצאי מרוקו והביא בשם אבין מרן הגר"ע יוסף זצ"ל שנאבק בשעתו במימונה שעשו בתערובת, אבל במשך השנים רבו בני התורה ובעלי התשובה ועושים את חגיגות המימומה על טהרת הקודש, אשריכם ואשרי חלקכם, אומנם המנהג של יוצאי מרוקו, אבל כולם עושים אותו. מרן זצ"ל קירב רבות ועשה רבות למען המרוקאים אף שבהלכות חלק על המרוקאים, ואין כל קשר בין ענין הלכה לבין אהבה והערכה, הנה החתנים של מרן זצ"ל והחתנים שלנו – מרוקאים, כך גם הכלות של מרן והכלות שלנו – מרוקאים.

מימונה תשע''ו אשדוד (1)

מימונה תשע''ו אשדוד (2)

מימונה תשע''ו אשדוד (3)

מימונה תשע''ו אשדוד (4)

מימונה תשע''ו אשדוד (5)

מימונה תשע''ו אשדוד (6)

מימונה תשע''ו אשדוד (7)

מימונה תשע''ו אשדוד (8)

מימונה תשע''ו אשדוד (9)

מימונה תשע''ו אשדוד (10)

מימונה תשע''ו אשדוד (11)

מימונה תשע''ו אשדוד (12)

מימונה תשע''ו אשדוד (13)

מימונה תשע''ו אשדוד (14)

מימונה תשע''ו אשדוד (15)

מימונה תשע''ו אשדוד (16)

מימונה תשע''ו אשדוד (17)

מימונה תשע''ו אשדוד (18)

מימונה תשע''ו אשדוד (19)

מימונה תשע''ו אשדוד (20)

מימונה תשע''ו אשדוד (21)

מימונה תשע''ו אשדוד (22)

מימונה תשע''ו אשדוד (23)

מימונה תשע''ו אשדוד (24)

מימונה תשע''ו אשדוד (25)