הצדק והאמת זה כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר הקוה"ט שליט"א מדזיקוב ויזניץ