ביום ראשון א' דחוה"מ פסח הגיע כ"ק האדמו"ר מביאלא רמת אהרן שליט"א לביקור בבית מחותנו כ"ק מרן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ שליט"א, האדמו"רים שוחחו זמן רב מענייני דיומא וכמו"כ העניק כ"ק האדמו"ר מביאלא רמת אהרן שליט"א למחותנו את ספרו עיוני הלכות חלק ג' לאחמ"כ שתו לחיים ונפרדו לשלום • צילום: רעבישע נייעס

רחובות • האדמו''ר מביאלא רמ''א בביקור חג בבית מחותנו האדמו''ר מדזיקוב ויז'ניץ (1)

רחובות • האדמו''ר מביאלא רמ''א בביקור חג בבית מחותנו האדמו''ר מדזיקוב ויז'ניץ (2)

רחובות • האדמו''ר מביאלא רמ''א בביקור חג בבית מחותנו האדמו''ר מדזיקוב ויז'ניץ (3)

רחובות • האדמו''ר מביאלא רמ''א בביקור חג בבית מחותנו האדמו''ר מדזיקוב ויז'ניץ (4)

רחובות • האדמו''ר מביאלא רמ''א בביקור חג בבית מחותנו האדמו''ר מדזיקוב ויז'ניץ (5)

רחובות • האדמו''ר מביאלא רמ''א בביקור חג בבית מחותנו האדמו''ר מדזיקוב ויז'ניץ (6)

רחובות • האדמו''ר מביאלא רמ''א בביקור חג בבית מחותנו האדמו''ר מדזיקוב ויז'ניץ (7)