צפו בשאיבת מים שלנו ע"י מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א במגדלי המים בבני ברק בהשתתפות אלפי החסידים. האדמו"ר בבדיקת חמץ בביתו שבקרית ויז'ניץ, ובשריפת חמץ בקיום מצוות 'בל יראה ובל ימצא' • צילום: JDN

חג המצות הזה ערפ בחצהק ויז'ניץ • גלריה (1)

חג המצות הזה ערפ בחצהק ויז'ניץ • גלריה (2)

חג המצות הזה ערפ בחצהק ויז'ניץ • גלריה (3)

חג המצות הזה ערפ בחצהק ויז'ניץ • גלריה (4)

חג המצות הזה ערפ בחצהק ויז'ניץ • גלריה (5)

חג המצות הזה ערפ בחצהק ויז'ניץ • גלריה (6)

חג המצות הזה ערפ בחצהק ויז'ניץ • גלריה (7)

חג המצות הזה ערפ בחצהק ויז'ניץ • גלריה (8)

חג המצות הזה ערפ בחצהק ויז'ניץ • גלריה (9)

חג המצות הזה ערפ בחצהק ויז'ניץ • גלריה (10)

חג המצות הזה ערפ בחצהק ויז'ניץ • גלריה (11)

חג המצות הזה ערפ בחצהק ויז'ניץ • גלריה (12)

חג המצות הזה ערפ בחצהק ויז'ניץ • גלריה (13)

חג המצות הזה ערפ בחצהק ויז'ניץ • גלריה (14)

חג המצות הזה ערפ בחצהק ויז'ניץ • גלריה (15)

חג המצות הזה ערפ בחצהק ויז'ניץ • גלריה (16)