צפו באפיית מצות אצל כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת שליט"א בערב יו"ט פסח לאחר חצות כמנהג אבותיו בקודש, ובחול המועד בעריכת שולחנו הטהור לאחר ברכת האילנות. בג' דחוה"מ פסח הגיע אחיו הגדול כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף שליט"א לביקור חג במעונו השניים שוחחו בעובדות והנהגות • גלריה

מצה זו • פסח בחצר הקודש קרעטשניף קרית גת  (1)

מצה זו • פסח בחצר הקודש קרעטשניף קרית גת  (2)

מצה זו • פסח בחצר הקודש קרעטשניף קרית גת  (3)

מצה זו • פסח בחצר הקודש קרעטשניף קרית גת  (4)האדמו''ר מקרעטשניף קרית גת באפיית מצות 2האדמו''ר מקרעטשניף קרית גת באפיית מצותהאדמו''ר מקרעטשניף קרית גת בבדיקת חומץהאדמו''ר מקרעטשניף קרית גת בברכת אילנותהאדמו''ר מקרעטשניף קרית גת בשאיבת מים שלנו 2האדמו''ר מקרעטשניף קרית גת בשאיבת מים שלנוהאדמו''ר מקרעטשניף קרית גת בשריפת חמץ