הרה"ג רבי ישראל ברזובסקי שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מסלונים שליט"א ורב שכונת הגפן בביתר בביקור חג בג' דחוה"מ פסח אצל הרב ישראל הגר שליט"א בן אדמו"ר משאץ ויז'ניץ שליט"א במעונו שבבית שמש • תיעוד

ביקור חג הרב ברזובסקי בביקור אצל הגרי הגר  (1)

ביקור חג הרב ברזובסקי בביקור אצל הגרי הגר  (2)

ביקור חג הרב ברזובסקי בביקור אצל הגרי הגר  (3)