אני אישית הייתי בין המקבלים, וזכות המחלקים של רב להושיע, והנגידים שתורמים עבורם, הרבה מאוד