בשבוע שעבר ביום ראשון התקיימה חלוקה ענקית ע"י ארגון החסד 'רב להושיע - קערסטעיר' קופת הצדקה של הרה"ק רבי ישעי'עה מקרעסטעיר זי"ע, שמנוהל ע"י נכדיו שממשיכים את דרכו בקודש במידת הצדקה לאלפי משפחות נצרכות ע"י חלוקת קופסאות מטרנה ברחבי הארץ - לחם לפי הטף.

ארגון החסד 'רב להושיע - קערעסטיר' בחלוקת מאות מוצרי יסוד לנצרכים (1)

ארגון החסד 'רב להושיע - קערעסטיר' בחלוקת מאות מוצרי יסוד לנצרכים (2)

ארגון החסד 'רב להושיע - קערעסטיר' בחלוקת מאות מוצרי יסוד לנצרכים (3)

ארגון החסד 'רב להושיע - קערעסטיר' בחלוקת מאות מוצרי יסוד לנצרכים (4)

ארגון החסד 'רב להושיע - קערעסטיר' בחלוקת מאות מוצרי יסוד לנצרכים (5)

ארגון החסד 'רב להושיע - קערעסטיר' בחלוקת מאות מוצרי יסוד לנצרכים (6)

ארגון החסד 'רב להושיע - קערעסטיר' בחלוקת מאות מוצרי יסוד לנצרכים (7)

ארגון החסד 'רב להושיע - קערעסטיר' בחלוקת מאות מוצרי יסוד לנצרכים (8)

ארגון החסד 'רב להושיע - קערעסטיר' בחלוקת מאות מוצרי יסוד לנצרכים (9)

ארגון החסד 'רב להושיע - קערעסטיר' בחלוקת מאות מוצרי יסוד לנצרכים (10)

ארגון החסד 'רב להושיע - קערעסטיר' בחלוקת מאות מוצרי יסוד לנצרכים (11)

ארגון החסד 'רב להושיע - קערעסטיר' בחלוקת מאות מוצרי יסוד לנצרכים (12)

ארגון החסד 'רב להושיע - קערעסטיר' בחלוקת מאות מוצרי יסוד לנצרכים (13)

ארגון החסד 'רב להושיע - קערעסטיר' בחלוקת מאות מוצרי יסוד לנצרכים (14)

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

ארגון החסד 'רב להושיע - קערעסטיר' בחלוקת מאות מוצרי יסוד לנצרכים (16)

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

ארגון החסד 'רב להושיע - קערעסטיר' בחלוקת מאות מוצרי יסוד לנצרכים (20)

ארגון החסד 'רב להושיע - קערעסטיר' בחלוקת מאות מוצרי יסוד לנצרכים (21)