צפו בכ"ק האדמו"ר משומרי אמונים ירושלים שליט"א בברכת האילנות בג' דחוה"מ פסח בסמוך לבית מדרשו בהשתתפות קהל החסידים, שלאחמ"כ הגיע הגרא"י פינקל שליט"א ראש ישיבת מיר לביקור חג במעונו, השניים שוחחו בידידות זמן ממושך ונפרדו לשלום.

ברכת האילנות  אצל האדמור משומרי אמונים ירושלים וראש ישיבת מיר הגרא''י פינקל בביקור חג (1)

ברכת האילנות  אצל האדמור משומרי אמונים ירושלים וראש ישיבת מיר הגרא''י פינקל בביקור חג (2)

ברכת האילנות אצל האדמור משומרי אמונים ירושלים (1)

ברכת האילנות אצל האדמור משומרי אמונים ירושלים (2)